Description

Den 29. marts i år godkendte politikerne i teknisk udvalg udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for et parcelhusområde i Ødsted - Lille Mølkær. Grunden til det nye plangrundlag var, at det havde vist sig svært at sælge grunde alene til en type bebyggelse, og at grundejeren derfor ønskede en ny lokalplan. Ifølge Michael Tophøj Sørensen fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet er dette dog en tynd begrundelse. Han har i årevis beskæftiget sig med lokalplanlægning og været involveret i en række forskningsprojekter. 'Et byråd kan altid ændre en lokalplan. Men der skal være en saglig begrundelse. Og hvis økonomien er eneste argument, er det efter min vurdering på kant med loven', siger Michael Tophøj Sørensen.
Period27 Jun 2011

Media coverage

2

Media coverage