Et job med vold - og succeser

Press/Media: Press / Media

Description

De ansatte på landets specialskoler svarer i en ny undersøgelse om arbejdsmiljøet, at de oplever vold og trusler fra eleverne hvert skoleår, og en del må takle voldsomme konflikter hver uge. Ifølge Bjarne Nielsen, formand for Foreningen af Pædagogiske Psykologer, skal man som ansat være robust, fordi børnene er eksperter i at finde voksnes svage steder. Kjeld Høgsbro, professor på Aalborg Universitet, undersøgte i 2009 arbejdsmiljøet for det pægagogiske personale, og han fandt ud af, at det ikke var de voldelige hændelser eller trusler, der var belastende. Til gengæld var det mere belastende, hvis de ikke var forberedte på truslerne og ikke forstod, hvorfor konflikten udviklede sig.
Period6 Jul 2012

Media coverage

2

Media coverage