Description

Torsdag blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i Rheumpark, hvor beboerne skulle tage stilling til, om de ville rive deres PCB-forurenede hjem ned. Rheumpark består af fem højhuse, hvor miljøgiften PCB har været brugt i fugerne omkring vinduer og facadeelementer. PBC kan være skadelig for både mennesker og miljø. Lars Gunnarsen, professor fra Statens Byggeforskningsinstitut, deltog i afdelingsmødet. Han stod for besvarelse af beboernes spørgsmål om eksempelvis bortskaffelse af forurenede materialer. Kilder:Folkebladet.dk (Folkebladet Glostrup-Brøndby-Vallensbæk), 19-09-2017Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk, sektion 1, side 4, 19-09-2017
Period19 Sep 2017

Media coverage

2

Media coverage