Description

Birgit Rasmussen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, forklarer, at etageejendomme ofte har dårlig lydisolation, hvilket generer beboerne og kan i yderste tilfælde føre til stress, forringet mentalt helbred, træthed og søvnproblemer. Rasmussen fremhæver, at bygherrer altid bør vælge materialer, der mindsker støj, hvilket især er relevant ved de mange renoveringer, som bliver foretaget i disse år. 

Period13 Dec 2019

Media coverage

1

Media coverage