Description

Den 21. august afholde DEOundervisning en konference om EU og klimaforandringer. Første oplægsholder på konferencen var Theresa Scavenius, klimapolitik-forsker og lektor ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning (Kbh). Hun talte blandt andet om EU’s nuværende klimamål, og hvordan disse tiltag ikke er nok for at nedbringe den kritiske mængde af CO2. Desuden skal klimapolitikkens beslutningsproces ændres, så der kommer en større ligevægt mellem industriens partnere og andre aktører, som ønsker en grønnere politisk agenda. 

Period6 Sept 2018

Media coverage

1

Media coverage