Description

Interview med Skånes taltidning

Subject

Bra ljus för synsvaga är mycket mer än bara starkt ljus. Bäst koll på behoven får synkonsulenter i samarbete med synskadade i deras hemmiljö, det har visat sig i Danmark.

Period27 Apr 2023

Media coverage

1

Media coverage