Førstelinje immunterapi af NSCLC er også effektivt i real-world

Press/Media: Press / Media

Description

Den mediane overlevelse blandt danske patienter med stadie III-IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der bliver behandlet med førstelinje penbrolizumab, ligger meget tæt på den mediane overlevelse i KEYNOTE-024-studiet. Forskellen kan til dels forklares med forskellen i performancestatus. Mette Mouritzen, der er læge på Onkologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, er førsteforfatter på et dansk kohortestudie, der blev præsenteret på den virtuelle ESMO-kongres. Ifølge hende har studiet vist, at det er vigtigt for fremtidig patientbehandling, at der oprettes en national onkologisk lungecancer-database.

Period19 Sep 2020 → 22 Sep 2020

Media coverage

4

Media coverage