Description

Siden 2006 har VSM Contractor i Tommerup fået 36 påbud fra Arbejdstilsynet, hvoraf flere er politianmeldt med efterfølgende dom. Det seneste påbud fra 2010 er endnu ikke efterkommet. Alligevel kan VSM Contractor, ligesom andre dømte virksomheder, fortsætte uhindret og opnå store konkurrencemæssige fordele ved at se sort på lovgivningen. Arbejdstilsynet kan kun lukke en virksomhed, hvis det er akut, hvis ansatte er i overhængende livsfare eller til fare for omgivelserne. Ellers kan tilsynet kun give påbud og politianmelde virksomheden, hvis ikke påbuddet efterkommes. Lektor i erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet Allan Næs Gjerding kalder det konkurrenceforvridning, fordi virksomhederne får en dobbelt omkostningsfordel, når de sparer udgifterne til at overholde lovkravene. Han opfordrer Folketinget til at forholde sig til problemet med påbud, der ignoreres.
Period21 Dec 2014

Media coverage

5

Media coverage