Description

Forældre til børn med psykiske lidelser erkender ofte ikke deres barns sygdom af frygt for at blive stemplet som dårlige forældre, vurderer flere forskere. De oplever, at forældrene føler dårlig samvittighed og skyldfølelse, hvis deres barn har en psykisk lidelse. Ifølge Kristine Jensen de López, lektor på Aalborg Universitet og forsker i udviklingspsykologi, taler man i Danmark ikke så åbent om børns psykiske lidelser, som man gør i andre lande. Hun mener, at der skal mere åbenhed på området for at kommet tabuet til livs. - Vi skal forske mere i de her ting, så vi bedre forstår årsagerne til psykiske lidelser, og så skal vi have dem formidlet ud til samfundet, så forældre kan føle sig mere trygge og mindre skyldige, siger Kristine Jensen de López. (Andrea Luth)
Period23 Aug 2010

Media coverage

1

Media coverage