Description

Byg-selv-robot til selvhjælp er et eksperimenterende projekt med det overordnede formål at udvikle hjælperobotter til selvbyg som et koncept, der kan anvendes bredt inden for forskellige grupper af mennesker med funktionsnedsættelser. I første omgang fokuserer projektet på at udvikle robotter, der kan give brugeren guidning og påmindelser i hverdagen. Det langsigtede mål er, at robotternes anvendelsesmuligheder udvides til at kunne dække en bred vifte af individuelle løsninger, der matcher den enkelte brugers behov. Ved at udvikle mulighederne for individuel tilpasning af sociale robotter og eksperimentere med selvbyg af modulopbyggede robotter ønsker vi at øge borgernes selvhjulpenhed, uafhængighed og livskvalitet, styrke sociale kompetencer og understøtte følelsen af at være i kontrol i eget liv.

Period16 May 2017

Media coverage

1

Media coverage