Description

Veluxfonden har bevilliget to millioner kroner til en forskningsundersøgelse, der skal kaste lys over, hvordan frivillige sociale organisationer kan rekruttere og fastholde deres frivillige bedst. Undersøgelsen bliver gennemført af forskere på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Professor på instituttet Lars Skov Henriksen forklarer, at forskerne er meget optagede af, hvordan organisationerne kan understøtte, at der sker et godt match mellem de frivilliges ressourcer og ønsker på den ene side samt organisationens opgaver og behov på den anden side. Kilder:vkr-fondene.dk (Veluxfonden), 08-09-2020
Period8 Sept 2020 → 11 Sept 2020

Media coverage

2

Media coverage