Forskningsråd fordeler 125 millioner

Press/Media: Press / Media

Description

Adjunkt Wei Fan fra Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer får ekstra støtte fra Det Frie Forskningsråds det såkaldte Sapere Aude-program. Projektet vil forbedre testen af ny teknologi, som de kommende år kan mangedoble den mobile datatrafik. Wei Fan har før modtaget et postdoc-stipendie fra Det Frie Forskningsråd. Det bliver han nu igen med en Sapere Aude DFF-Forskertalent-bevilling på 144.000 kr. Dvs. at han i alt modtager omkring 2 mio. kr. til bestræbelserne på at skabe mere realistiske tests af en teknologi, som benytter basestationer med et meget stort antal antenner til at forbedre dækning og hastighed.
Period13 Jun 2016

Media coverage

8

Media coverage