Description

Hospice- og sognepræst Ole Raakjær, der i 2010 afsluttede sin masteruddannelse i Humanitisk Palliation på Aalborg Universitet, forsvarede den 29. maj sit speciale. Afhandlingen handler om, hvilken betydning den terapeutiske kultur har haft for danske hospitals- og hospicepræsters tro og praksis, og den undersøger, om terapeuter i vid udstrækning har overtaget præsternes rolle. Specialet kan dog ikke bekræfte dette og det vurderes, at den terapeutiske kultur i højere grad har styrket præsternes kompetencer. Professor Michael Hviid Jacobsen og lektor Jan Brødslev Olsen, begge fra AAU, var henholdsvis hoved- og bivejleder på specialet. Kilder:Aalborgstift.dk, 07-08-2019
Period7 Aug 2019

Media coverage

1

Media coverage