Description

Der er ingen frygt for arbejdsløshed på Sektion for Bæredygtig Bioteknologi på Aalborg Universitet i Ballerup. Her arbejder de nemlig med andengenerations-biomasse, og det er fremtiden, lyder det fra erhvervslivet. Sektionen er en del af et stortstilet EU-projekt, SUPRA-BIO, der skal munde ud i løsninger, der kan bringe os et skridt nærmere et egentligt bioraffinaderi. - Et bioraffinaderi er i princippet det samme som et olieraffinaderi bare med biologi. I stedet for olie er inputtet biologisk materiale. Ud på den anden side kommer så brændstof, energi og kemikalier, siger sektionsleder og ph.d. Peter Westermann. Ifølge hans kollega, lektor Peter Lübeck, giver arbejdet med biologien på sektionen mulighed for helt nye samarbejder. Blandt andet er Statoil involveret, da de godt ved, at der er brug for alternativer, når olien er brugt op, forklarer Peter Lübeck. (Signe Kierkegaard Cain)
Period16 Jul 2010

Media coverage

1

Media coverage