Hvis det fortsætter som nu, vil der i 2022 være ét dansk landbrug tilbage

Press/Media: Press / Media

Description

Landbrugssekstoren i Danmark er i en eksistentiel krise, fordi konkurrence på globalt plan medfører en ubønhørlig strukturudvikling, der får landmænd til at give op hver eneste dag. Resultatet kan blive kæmpestore landbrugsfabrikker. "Udviklingen mod færre og færre brug foregår med søvngængeragtig sikkerhed, og det rejser spørgsmålet, hvad det ender med - ender det med ét stort brug," lyder det fra lektor Mogens Ove Madsen, Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Landbrugsøkonom Jan Holm Ingemann, Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, mener, at: "Gennemsnitslandmændene er i en dødsspiral og har været det hele tiden."
Period5 Sep 2016

Media coverage

5

Media coverage