Description

Inklusionsdebatten er stadig meget relevant for skolesystemet. Kasper Porsgaard, ekstern lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, fremhæver, at der historisk set ikke har været belæg for at tale om inklusion, da folkeskolen blev oprettet i 1800-tallet, da folkeskolen var for alle. Derimod begyndte inklusion først at være et emne, da man findelte eleverne, og dermed tildelte nogle af dem kategorien "problematisk", som derfor skulle have specialundervisning. Men denne opdeling er dyr, hvorfor inklusion blev et emne, da de "problematiske" elever skulle inkluderes i folkeskolen igen. Ifølge Porsgaard opstod der et problem, da man efter Inklusionsloven af 2012 lavede en folkeskolereform, som gik stik imod inklusionslovens mål.

Period2 Nov 2019

Media coverage

2

Media coverage