Description

Den private bygherre Lars Kjærsgaard må stoppe byggeriet af 12 lejligheder i Christiansgade i Hjørring, indtil kommunen om nogle måneder får vedtaget en ny lokalplan. Tidligere på året vedtog Hjørring Byråd, at byggeriet ikke krævede en lokalplan, men Natur og Miljøklagenævnet har siden ophævet den beslutning og afgjort, at projektet kræver en lokalplan. Line Hvingel, lektor ved Aalborg Universitet siger, at nævnet har fuld lovhjemmel i Planloven til at kræve byggeriet stoppet, indtil der er vedtaget en lokalplan.
Period27 Jun 2013

Media coverage

1

Media coverage