Ingen ved hvem der fandt på pensionsnævnet

Press/Media: Press / Media

Description

Styrelsen for Arbejde og Rekruttering (STAR) slår fast i en mail, at det ikke passer, at alle kommuner skal have et pensionsnævn. STAR mener, at hjemmelen til at nedsætte et pensionsnævn er den generelle hjemmel for kommunerne til at nedsætte stående udvalg, som findes i kommunestyrelseslovens paragraf 17. Det fremgår også af paragraf 20, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det social og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Dorte Caswell, lektor ved Aalborg Universitet, bakker dette op. Det vides ikke helt, hvem der fandt på pensionsnævnet, men Bruno Lind,direktør i Næstved Kommune, formoder, at det er sket i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen i 2013. Kilder:Sjællandske Næstved, sektion 1, side 8, 29-06-2017
Period29 Jun 2017

Media coverage

3

Media coverage