´Jeg lever i et støjhelvede´

  • Henrik Møller

Press/Media: Press / Media

Description

Tusindvis af danskere er tvungne til at leve med lavfrekvent støj eller infralyd. Denne type støj kan stamme fra bl.a. industrianlæg, vindmøller, ventilationer og kraftvarmeværker. De fleste danskere opfatter ikke støjen som generende, men det er især om natten, når alt andet virker stille, at det er værst, fordi der bliver stor kontrast mellem stilhed og støj. En af dem, der bliver påvirket at støjen, er Solveig Odderskov, der udtaler, at Miljøstyrelsen er nødt til at fastsætte nogle grænseværdier for støj af denne type, og hun bakkes op af Henrik Møller, professor i akustik ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet.
Period8 Jul 2012

Media coverage

2

Media coverage