Description

Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor Stig Andersen er tiltrådt som klinisk professor i geriatri ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Geriatrien, Aalborg Universitetshospital. Han har været ansat på Aalborg Universitetshospital siden 1996 og blev i 2012 forskningsansvarlig på geriatrisk afdeling. Han har beskæftiget sig meget med sygdom og sundhed i Grønland og været med til at etablere Center for Grønlandsforskning ved Aalborg Universitetshospital.
Period6 Feb 2016

Media coverage

5

Media coverage