Description

Professor Svend Brinkmann, der til daglig underviser i psykologi ved Aalborg Universitet, forsvarer sig oven på det, som han kalder 'et udsædvanligt hårdt angreb', som Mette Klingsley har rettet mod ham i Information. I Klingsleys artikel beskylder hun bl.a. professoren for at være kynisk og samfundsskadelig, men det er Svend Brinkmann absolut ikke enig i. Han mener i stedet, at det netop er til skade for samfundet, hvis man per automatik diagnosticerer danskerne med forskellige diagnoser, hvis de oplever problemer eller vanskeligheder i livet. Brinkmann mener således, at man i for høj grad identificerer det individualiserede problem frem for det sociale, og han ser selv sine meninger som alt andet end et forsøg på samfundsskadelig virksomhed.
Period25 Jan 2011