Description

Det var ulovligt, da Gentofte kommune finansierede en annonce i Villabyerne om kommunens opkrævning af ejendomsskatter. Det afgjorde Ankestyrelsen den 30. maj. Ankestyrelsen vurderede nemlig, at annoncen udtrykte en holdning angående et landspolitisk anliggende. Lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet og Roger Buch fra Danmarks Journalisthøjskole gjorde i januar 2015 Villabyerne opmærksom på, at en kommune ikke må bruge offentlige midler på at polemisere mod staten.

Period1 Jun 2017

Media coverage

2

Media coverage