Description

Natur- og Miljøklagenævnet har krævet en lokalplan og annulleret byggetilladelsen i forbindelse med byggeriet af 12 lejligheder på Christiansgade i Hjørring. Nævnet har med Planloven hjemmel til at lade deres beslutning have opsættende virkning på byggeriet, siger lektor Line Hvingel fra Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet. Der er givet varsel om standsningspåbud, og hvis bygherren ikke efterlever det, kan det føre til politianmeldelse, siger teknisk direktør Andreas Duus.
Period27 Jun 2013

Media coverage

1

Media coverage