Description

Overlæge i psykiatri Jimmi Nielsen vil med sin disputats Clozapine blive Aalborg Universitethospitals første medicinske doktor. Han forsvarede lørdag sin doktordisputats. Jimmi Nielsen vil fra 1. juni også være ledende overlæge i Psykiatrien i Region Nordjylland. Hans disputats handler om Clozapine, der er det mest effektive antipsykotikum til skizofrenipatienter, der ikke kan hjælpes af traditionelle antipsykotika.
Period10 May 2015

Media coverage

7

Media coverage