Description

En forskningsgruppe fra Aalborg Universitet har undersøgt udviklingen i den danske straffelov fra 1980-2022. Undersøgelsen viser en stigning i lovgivningsaktiviteten, hvilket har resulteret i strafskærpelser og nykriminaliseringer. "Det er helt tydeligt, at der efter årtusindskiftet ses en tendens til, at flere handlinger straffes, flere personer straffes, og straffen bliver hårdere," siger professor i strafferet Birgit Feldtmann. Forskningsgruppen består, foruden Feldtmann, af ph.d.-stipendiat Kasper Jørgensen, lektor i strafferet Lene Wacher Lentz samt lektor i kriminologi Annette Olesen. (Resumé leveret af Infomedia). Kilder:Dreyersfond.dk, 19-03-2024
Period19 Mar 2024

Media coverage

1

Media coverage