Description

En aktindsigt i striden mellem kirke og kommune i Holstebro viser, at i langt de fleste tilfælde ender sager med kirkelige myndigheders protester imod lokalplaner bedre end i dette tilfælde. I de seneste fem års sager, hvor stiftsøvrigheden har gjort indsigelser eller nedlagt veto mod kommunal byplanlægning, er det endt bedre end i Holstebro. Lektor i byplanlægning Michael Tophøj Sørensen fra Aalborg Universitet siger, at indsigelsesretten i virkeligheden er et konfliktløsningsinstrument. Han påpeger også, at stridigheder er sjældne og undrer sig derfor over, at et bredt politisk flertal nu vil ændre og svække kirkens direkte indsigelsesret med den nye planlov. Den nye lov forventes vedtaget i år. Kilder:Kristeligt Dagblad, sektion 1, side 4, 04-03-2017
Period4 Mar 2017

Media coverage

1

Media coverage