Description

Professor i mikrobiologi ved Aalborg Universitet, Birgitte Kiær Ahring, har modtaget 19,9 mio. kr. af Det Strategiske Forskningsråd til forskning i svampestammer. Idéen går ud på at udvikle svampestammer, som kan omdanne planterester fra haver og parker samt husholdningsaffald og anden biomasse til biobrændstoffer, som kan erstatte oliebaserede kemikalier.
Period6 Jan 2012

Media coverage

2

Media coverage