Description

» Man ved fra undersøgelser af andre støjkilder, at når støj fører til gener og søvnforstyrrelser, giver det helbredsproblemer over længere tid. CHRISTIAN SEJER PEDERSEN, lektor på Aalborg Universitet og forsker i vindmøllestøj...
Period16 Mar 2014

Media coverage

1

Media coverage