Description

Et nyt initiativ finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen skal sikre, at børn i alderen 0 til 5 år får bedre mulighed for at møde kunst og kultur af høj kvalitet. Styrelsen modtog i alt 43 ansøgninger, hvoraf otte projekter tilsammen har fået tilsagn om 5,5 millioner kroner. Et af projekterne er "Kunstgødning i Nordjylland", hvor en række kommuner og skoler er gået sammen med blandt andre lektor Tatiana Chemi fra Institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet. Børnene opfattes her som små væksthuse, der skal spire gennem kulturelle oplevelser. Kilder:slks.dk (Slots- og Kulturstyrelsen), 11-03-2019
Period11 Mar 2019

Media coverage

2

Media coverage