Description

Patienter med erhvervet hjerneskade kan få en mere aktiv træning af deres ankelled og en bedre gangfunktion med en ny træningsmetode, som kombinerer genoptræningsrobotten Lokomat og funktionel elektrisk terapi (LokoFET). Det er forskere fra Aalborg Universitet, som står bag projektet, og med støtte fra Hjernesagen fremlagde de i juni deres resultater ved en international konference.
Period26 Sep 2016

Media coverage

1

Media coverage