Nye grønlandske bachelorer - AAU har success med grønlandsk jurauddannelse

Press/Media: Press / Media

Description

Sommeren 2016 afsluttede to grønlandske jura-studerende hvert deres bachelorprojekt om grønlandsk ret. Den ene studerened- Sara Lundblad - skrev projektet sammen med en dansk studerende I projektpraktik ved advokat Finn Meinel i Nuuk. Projektet vedrørte en undersøgelse af, om det grønlandske kredsdommer-system er i overensstemmelse med den Europæiske Menneskerets-Konvention, når der anvendes ikke juridiske dommere. Den anden grønlandske studerende, Mike Villadsen, har også væreti projektpraktik ved Finn Meinel. Hendes projekt omhandlede spørgsmålet om, hvornår der beskikkelse af en forsvarer for en tiltalt i en grønlandsk straffesag. Projektpraktikken er en del af studieordningen for de grønlandske jurastuderende, og sikrer at de studerende kan opholde sig i Nuuk i Grønland i nogle måneder for at skaffe de nødvendige retskilder til deres projekter.
Period9 Aug 2016

Media coverage

1

Media coverage