Description

Lektor Michael Søgaard Jørgensen fra Aalborg Universitet og Peter Schibye fra Odense Renovation, som begge er aktive i DAKOFAs Klimanetværk, deltog i Klimafolkemødet 2023. Her talte Jørgensen om vigtigheden af reparation og genbrug som centrale miljø- og klimastrategier. Han baserede sin præsentation på rapporterne 'Circularity Gap Report Denmark' og CONCITOs 'Danmarks globale forbrugsudledninger.' Jørgensen påpegede, at "[d]et er først og fremmest økonomien, som afgør købet af nyt eller brugt (eller at få det repareret). Det er for dyrt at få repareret, og det er for billigt at købe nyt." (Resumé leveret af Infomedia) Kilder: Dakofa.dk, 05-09-2023

Period5 Sept 2023

Media coverage

1

Media coverage