Omstridt miljøforskning bliver lukket uden faglig ...

Press/Media: Press / Media

Description

Når Aarhus Universitet den 1. juli nedlægger Danmarks Miljøundersøgelser, splitter forskningen op og flytter forskerne rundt i landet, sker det uden faglig indblanding. Og det er en fejl. Det mener Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening, som derfor har klaget til Folketingets Ombudsmand over proceduren i forbindelse med DMU-lukningen. Frede Blaabjerg, der er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet er enig i, at Det Strategiske Forkningsråd ville have kunnet vurdere beslutningen politisk og strategisk. Men han tror ikke at rådet har tilsynspligt og mener at det er i ministeriet, der er sket en fodfejl.
Period12 May 2011