Description

Stina Krogh Petersen har fået tildelt en ph.d. grad fra det Akademiske Råd ved det Samfundsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet på baggrund af afhandlingen ”At undersøge og blive undersøgt: Et kvalitativt casestudie af hvordan professionel praksis i den børnefaglige undersøgelse udfoldes og opleves i tre kommunale myndighedsafdelinger". Hun er uddannet cand.soc. fra Aalborg Universitet, og har arbejdet som forskningsassistent på samme universitets Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. 

Period9 Feb 2018

Media coverage

2

Media coverage