Description

Turid Borgestrand Øien har fået en ph.d.-grad af Det Ingeniør-og Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet for sin afhandling "Skimmelsvampevækst i boliger - Praksisser og politikker". Øien har lavet feltarbejde i 11 almene boligafdelinger, der har haft problemer med skimmelsvamp og fugt, og studiet viser, at skimmelsvamp forsages af mange faktorer, herunder bygningen, brugernes hverdagsprakisser og en række konventioner. Skimmelproblematikken er dermed både social og teknisk og kræver beredskab på flere niveauer. 

Period15 Jan 2018

Media coverage

1

Media coverage