Description

Nadieh de Jonge er blevet tildelt en ph.d.-grad for afhandlingen ”Mikrobiel samfundsdynamik i biogasanlæg" ved Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Afhandlingen omhandler studiet af mikroorganismer, som er vigtige for bioanlæg. Afhandlingen havde specielt fokus på biogas, der er baseret på gylle og husholdningsaffald. Jonge flyttede til Danmark i 2010 og fortsætter nu sin karriere som post doc på Aalborg Universitet med forskning i mikrobielle økosystemer. Kilder:Nordjyske Stiftstidende, sektion 2, side 7, 17-04-2018
Period17 Apr 2018

Media coverage

1

Media coverage