Description

Hien Thi Thu Nguyen og Jesper Kjær Nielsen er begge tildelt ph.d.-graden ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Hien Thi Thu Nguyen har ved Institut for Kemi og Bioteknologi forsvaret afhandlingen 'Karakterisering af nye mikroorganismer, som er involverede i biologisk fosforfjernelse i renseanlæg'. Jesper Kjær Nielsen har ved Institut for Elektroniske Systemer forsvaret afhandlingen 'Nogle nye resultater i forbindelse med estimering af sinuskurver i støj'.
Period10 Oct 2012

Media coverage

14

Media coverage