Description

Klimarådet, De Økonomiske Vismænd og professorerne Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen, begge fra Aalborg Universitet, er af den opfattelse, at Danmark bør indføre en afgift på biomasse. Klimarådsmedlemmet Jette Bredahl Jacobsen påpeger, at man reguleringsmæssigt har anset biomasse som CO2-neutralt, men beregninger fra Ea Energianalyse viser imidlertid, at afbrænding af træ til el og varme udledte 11,5 millioner ton CO2 i 2017. Fire professorer, heriblandt de føromtalte fra Aalborg Universitet, advarer derfor imod, at Danmark intensiverer anvendelsen af biomasse. Kilder:Danskfjernvarme.dk, 02-09-2019
Period2 Sep 2019

Media coverage

1

Media coverage