Description

At arbejde tværprofessionelt giver mange udfordringer, hvilket de seneste års sager om overgreb på børn ikke mindst har sat fokus på. Derfor er der udarbejdet nyt undervisningsmateriale, der skal skærpe de studerendes fokus på samarbejde på tværs af professioner. Undervejs i projektet har man fået hjælp af lektor Morten Ejrnæs fra Aalborg Universitet. Han har den vigtige pointe, at der kan opstå 'falsk' enighed i tværprofessionelt samarbejde.
Period5 Nov 2015

Media coverage

1

Media coverage