Description

Det er i strid med FN's Flygtningekonvention, når Danmark ikke vil give en børnecheck til flygtninge, mener lektor i teori om sociale problemer Morten Ejrnæs fra Aalborg Universitet. "Vi har menneskerettighederne og flygtningekonventionen til at kunne garantere, at de mennesker, som er forfulgt, også får nogle vilkår, som er at sammenligne med de vilkår, som findes for landets egne borgere. Så min vurdering er bestemt, at lovforslaget strider imod flygtningekonventionen", siger Morten Ejrnæs. Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, mener dog ikke, at man handler i strid med konventionerne.
Period19 Jul 2015

Media coverage

3

Media coverage