Description

Et forskningsprojekt, hvor man har interviewet tre domfældte udviklingshæmmede, der er idømt en dom til anbringelse på Aktivitetstilbuddet Snåstrup Vestergaard i Aarhus Kommune, viser, at det nytter med en socialpædagogisk indsats. Forsker Anne Breumlund står, sammen med forsker Inger Bruun Hansen, bag rapporten ”Domsanbragte udviklingshæmmede. Hvorfra - Hvorhen? II. Beboerperspektiver på forandringer”, Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet. Rapporten bygger blandt andet på interviews med det socialpædagogiske personale.
Period15 Aug 2014

Media coverage

1

Media coverage