Description

I 2020 steg antallet af klager over støj til politiet med 166%. Birgit Rasmussen, seniorforsker og støjekspert ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, fortæller, at nabostøj i etagebyggeri er den mest udbredte støjgene, og at den påvirker dobbelt så mange som trafikstøj. Hun peger på, at både Statens Institut for Folkesundhed og Statens Byggeforskningsinstitut har lavet analyser, der påviser en statistisk sammenhæng mellem nabostøjgener og dårligt mentalt helbred, træthed og søvnproblemer. Kilder:Bolius, sektion 1, side 24, 24-11-2020
Period24 Nov 2020

Media coverage

2

Media coverage