Description

Anderas Lindegaard Jakobsen, Anja Jørgensen og Lene Tølbøll, hhv. ph.d.-stipendiat, professor og lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, skriver i en fælles kronik, at et nyt dansk ph.d.-projekt fra forskningsgruppen Soc Map ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde viser, at der er en sammenhæng mellem sociale forhold i nabolag, tillid og beboernes mentale helbred. Danskernes mentale helbred er socialt skævt fordelt, hvor det rammer særligt personer med færre sociale ressourcer. Det er derfor vigtigt at have øje for, at social ulighed og sociale forskelle ikke kun kan tilskrives den enkelte borgers egne sociale ressourcer. Der forekommer nemlig også socialgeografisk ulighed og socialgeografiske variationer. I et nabolag, handler det om, hvilke relationer der eksisterer mellem naboer, konkluderer skribenterne.(Resumé leveret af Infomedia) 

Period27 Nov 2022 → 28 Nov 2022

Media coverage

2

Media coverage