Description

Ny teknologi kan både hjælpe og bidrage til livskvaliteten hos ældre mennesker og deres familier. Velux Fonden har siden 2015 støttet post-doc-stipendier inden for rehabilitering af ældre som et af sine strategiske temaer. Mads Jochumsen fra Aalborg Universitet har modtaget én ud af de elleve bevillinger, som fonden har givet, til at undersøge om en kunstig hånd kan bruges til genoptræning efter apopleksi. Kilder:vkr-fondene.dk (Veluxfonden), 03-07-2018
Period3 Jul 2018

Media coverage

1

Media coverage