Description

Kjeld Høgsbro, Professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, har udgivet bogen ”Udfordrende Adfærd: Konflikthåndtering på botilbud for mennesker med kognitive problemer”. Høgsbro mener, at man kan hjælpe medarbejdere på botilbud med højt konfliktniveau ved at skabe samarbejde mellem tre elementer: Beboernes livsverden, medarbejdernes samspil med beboerne, samt de rammer, der påvirker hverdagen på botilbuddene. Kilder:Socialpædagogen, sektion 1, side 28, 12-11-2018
Period12 Nov 2018

Media coverage

1

Media coverage