Description

UCC holder sin årlige vejlederkonference den 10. og 11. maj. Konferencen skal sætte fokus på, hvordan vejledere håndterer paradokset mellem den rationelle politiske detailstyring og det omskiftelige arbejdsmarked, som nærmest gør karriereplanlægning umulig. Blandt hovedoplæggene på konferencen findes oplægget ”Empowerment – forudsætninger, forskelle og forandringer” ved Maja Lundemark Andersen, lektor på kandidatuddannelsen i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Kilder:Dfs.dk (Dansk Folkeoplysnings Samråd), 16-02-2017
Period16 Feb 2017

Media coverage

1

Media coverage