Viden

  • Heidi Houlberg Salomonsen

Press/Media: Press / Media

Description

Ifølge Jørgen Grønnegaard Christensen, professor emeritus på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, bestemmer politikernes embedsmænd ikke mere end politikerne. Men at de har noget - endda meget - at skulle have sagt, er uomtvisteligt, især i tilfælde hvor spørgsmålet ikke er på den politiske dagsorden. Heidi Salomonsen har som lektor i politik og administration på Aalborg Universitet forsket i, hvad der foregår i ministerierne. Hun siger, at det er muligt for embedsmænd at udøve indflydelse, men at der er ministerier, hvor embedsmænd har større mulighed for det end andre. Hun opremser en række faktorer, der spiller ind, nemlig 1) hvor ofte udskiftningen sker på ministertaburetterne, 2) ministerens faglige ballast, og 3) ministerens ønsker til samarbejdet med embedsmændene.
Period2 May 2014

Media coverage

1

Media coverage