Description

Nakskovs byrumsprojekt for de kommende fem år er stærkt afhængigt af en udbygning af Rute 9 samt af, hvordan en sådan udbygning kommer til at foregå. Onsdag den 18. februar holdes en konference om opgraderingen af Rute 9 samt om de mulige konsekvenser ved en opgradering. Her vil trafikforsker Henrik Harder, Aalborg Universitet, komme forbi med en analyse af, hvad bedre veje har af betydning for erhvervslivets udvikling.
Period31 Jan 2015

Media coverage

1

Media coverage