Vores uddannelser er stadig pilskæve, når det gælder køn

Press/Media: Press / Media

Description

På mange uddannelser er der en meget skæv kønsfordeling. Mænd dominerer på tekniske, naturvidenskabelige og økonomiske uddannelser, mens kvinder er i overtal på humaniora, sundheds- og velfærdsuddannelserne. Ifølge Mette Lykke Nielsen, lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, handler uddannelsesvalg om identitet, og at køn spiller en rolle i vores selvopfattelse. Det kan være en grund til, at kvinder i de seneste årtier er rykket ind på traditionelle mandefag som medicin, jura og teologi, mens mænd ikke fylder væsentligt mere på omsorgsfag og humanistiske fag. Kilder:Information, Studiestart, side 8, 29-08-2020
Period29 Aug 2020

Media coverage

1

Media coverage