Database of frequency-domain terahertz reflection spectra for the DETRIS projec

Dataset

Description

Database med frekvens-domæne terahertz spektre fra DETRIS projektet
Date made available1 Jan 2022
PublisherZenodo
Date of data production7 Jul 2021

Cite this